Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilir.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilir.

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verinin işlenmesi” anlamına gelir.

Kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterin açık rızası aranmaktadır. Açık rıza aranmayacak durumlar yine Kanun çerçevesinde düzenlenmiştir.

Söğüt Gold olarak Kanun’un 5. Maddesinin (a) fıkrası kapsamında tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi, para transfer hizmetimizin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için müşterilerimizden kimlik, adres, telefon numarası gibi kişisel verilerini talep etmekteyiz. Bu bilgileri ve işlemlere ilişkin hassas ödeme verilerini, basılı kopya formunda veya elektronik olarak, mevzuatta daha uzun bir dönem kayıt tutma yükümlülüğü öngörüldüğü durumlar haricinde, müşterimizin son işleminden sonra en az 10 (on) yıl süre ile muhafaza etme yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Blog'u Arkadaşlarınla Paylaş: